7 เส้นทางในการสนับสนุนธุรกิจ Open Source

linux-370x264
บริษัทของคุณจะสามารถสร้างรายได้จาก Open Source ได้จริงหรือ?
ได้ ถ้า คุณมุ่งเน้นไปในทาง Support ลูกค้า ไม่ใช่จากเงินบริจาค

USA: ธุรกิจโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้ Software แบบ Open Source แต่คุณจะมันใจว่าสิ่งที่คุณจะทำมีอนาคตหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่กับ Project นั้นๆมีการปรับปรุงและบำรุงรักษา สม่ำเสมอหรือไม่

วิธีที่นำคุณไปสู่??เป้าหมาย? ขั้นแรก ส่วนใหญ่เรามักคิดว่า – เงินบริจาค – ซึ่งไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
สำหรับการพัฒนา Project Open Source ของคุณนั้น เงินบริจาค คือ สิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งจะมาจากการ support ของคุณ

ในขณะที่บริษัท Software ลิขสิทธิ์ กำลังหาเงินเป็นจำนวนมากจากลิขสิทธิ์ Software เพื่อหาเงินมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง และ พนักงานของเขา สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม Open Source แล้วมักมีรายได้จากแหล่งอื่น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการเงินพอประมาณและไม่มากนัก

แล้วจะมีวิธีอย่างไรบ้างในการ support Software Open Source ให้ประสบความสำเร็จ? นี่คือ 7 เส้นทางในการสนับสนุน Software Open Source ของคุณ

1.ซื้อจากสมาชิกของ Community
ใน Open Source Community มีกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละกลุ่มมี บริการ และ ส่วนเพิ่มเติม สำหรับ Project เป็นจำนวนมากที่น่าสนใจ
พวกเขาเป็น ผู้ฝึกสอน, นักพัฒนา, บริษัทที่ support, ผู้ติดตั้ง และ อื่นๆ
ช่องทางที่ดีที่สุดที่จะ support Open Source คือการซื้อขายกับบุคคลและธุรกิจเหล่านั้นโดยตรง

เมื่อคุณซื้อ บริการ จากพวกเขาแล้ว ให้ตรวจดูว่าเขายัง Active ใน Community อยู่หรือไม่ ดูว่าว่าพวกเขายังมุ่งมั่นกับ Project หรือมีส่วนร่วมใน Project ที่เขามีหน้ากำกับดูแลหรือไม่

บาง Community จะมีการรับรองการเป็นสมาชิกของ Community โดยมีตัวเลขที่น่าตกใจ ว่า บางบริษัท ที่มีบริการ 1 หรือ 2 บริการไม่ได้มีส่วนร่วมใน Community ซึ่งหลายๆบริษัท เป็นพวก Freeloader (อาจหมายถึงชาวเกาะ แบบเห็บ) และวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าไปสนับสนุนพวกนี้ เพื่อไม่ให้พวกเขาอยู่ต่อไป

2.ประชาสัมพันธ์
Open Source Project ไม่เหมือน Commercial Product พวกเขาไม่มีงบประมาณ หรือ สามารหาช่องทางทางการตลาด มันจิึงง่ายที่จะสังเกตุเห็นความเชื่อมั่นของพวกเขา แต่ความจริงแล้วบริษัทคุณอาจชอบ Open Source Software ตัวนี้เอามากๆ
อย่าเก็บมันเป็นความลับ! แชร์สิ่งนี้ออกสู่สายตาสาธารณชน เพิ่มข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับ Open Source ตัวนั้น และการบริการของพวกเขา
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในบทความและกรณีศึกษาเพื่อการเผยแพร่ ถ้าคุณเผยแพร่ Open Source สู่สาธารณะคุณจะค้นพบคนอื่น ๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันกับคุณ คนที่สามารถแชร์ประสบการณ์การใช้งานของเขา

3.มีส่วนร่วมใน Community
ในฐานะผู้ใช้ Open Source คุณมีบทบาทใน Community ในทางตรงและมีคุณค่าที่จะสนับสนุน Open Source ตัวอย่างเช่น การที่คุณให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการประชุมทั้งเล็กและใหญ่เพื่อช่วยให้เกิด Community นั้นๆขึ้นมา โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยในพนักงานของคุณ ในการเข้าร่วมนั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับการเขียน Code หรือ เอกสารคู่มือ เพียงแค่แสดงคุณค่าของ Project นั้นๆ แน่นอนคุณสามารถทำให้มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

4.มีส่วนร่วมในโครงการ
ในฐานะ User คุณเองก็สามารถส่วนร่วมในการรายงานเรื่อง Bug ของโปรแกรม หรือ ถ้าจะให้ดีมากๆ คุณอาจทำ คู่มือการใช้งาน หรือ กรณีศึกษาด้วยตัวคุณเอง หรือ คุณอาจจะเขียน Code เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆใหักับโปรแกรมนั้นๆก็ได้

5.จ่ายเงินเพื่อปรับปรุง
อาจมีคุณลักษณะบางอย่างที่คุณต้องการใช้ในซอฟต์แวร์ของคุณ มันก็ไม่มีในซอฟต์แวร์นั้นและใน Community ก็ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณ ส่วนใหญ่ก็ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของ คุณอาจจะบ่นเกี่ยวกับมันหรือคุณอาจยอมจ่ายเงินเพื่อแก้ไขมัน คุณอาจไม่ใช่บริษัทเดียวที่ต้องการความสามารถนั้น
คุณอาจจะสามารถที่จะใช้วิธีการเดียวกันเป็นกลุ่มชาวเยอรมันและชาวสวิตส์ ที่มีความต้องการใช้ LibreOffice และ OpenOffice ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้ จึงได้รวมทีมกันเป็น Open Source Business Alliance โดยได้พัฒนาโปรแกรมตามที่พวกเขาต้องการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ LibreOffice สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office ได้

6.มีส่วนร่วมโดยตรง
เมื่อคุณต้องพึ่ง Project นั้น ทำไมคุณไม่จ้างนักพัฒนาหลัก Project นั้นๆล่ะ? คุณสามารถมีส่วมร่วมโดยตรงใน Community นั้นโดยการจ้างนักพัฒนาคนนั้นให้ปรับแต่งโปรแกรมให้ตอบสนองความต้องการของคุณ เมื่อคุณจ้างพวกเขา ให้มั่นว่าคุณเมื่อออกจากห้องพวกเขายังคงดำเนินงานตอบสนองความต้องการของคุณอยู่
การจ้างนักพํฒนาหลักของ Community เป็นวิธีที่ดีที่สามารถแน่ใจได้ว่าเขาสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของบริษัทคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองของ Community เช่น ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหาร, สร้าง Staff สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน หรือ ทำการตลาดให้

7.สร้างรายได้จากเงินบริจาค
ในฐานะสมาชิกของ Community คุณจะมีบทบาทในการช่วยจ่ายเงินส่วนแบ่งของค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายของโครงสร้างพื้นฐานและผู้ดูแลระบบ บางทีอาจจะค่าใช้จ่ายของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมันไม่น่าจะมากหากเป็น Code ที่คุณเขียนขึ้นด้วยตนเอง นั่นคือความรับผิดชอบต่อ Community
คุณอาจจะกลายเป็น Sponsor หรือ แม้กระทั่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา นี่คือช่องทางของรายได้ที่จะใช้ร่วมกันของ Community

มีหลายๆเส้นทางในการสนับสนุน Open Source แต่ 7 เส้นทางนี้เป็นช่องทางที่ทำให้ธุรกิจ Open Source ยังคงทำงาน,แก้ไข และ พัฒนาต่อเนื่อง
มันไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินมาก และ ขั้นตอนส่วนมากมาจากความต้องการและการปฏิบัติงานของธุรกิจของคุณ
อยากให้ลองมัน !

ที่มา : http://www.ciol.com/ciol/features/196436/company-support-source

This entry was posted in บทความพิเศษ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *