ปรับแต่ง Grub ให้ Default เป็น Windows 7 หรือ อื่นๆ

กรณีที่เราติดตั้ง Debian ร่วมกับ Windows 7 หรือ รุ่นอื่นๆ Grub จะเป็น Menu สำหรับให้คุณเลือก OS ว่าคุณจะเข้า OS อะไร
ซึ่งมักจะถูก Set Default เป็น Debian แต่งานส่วนใหญ่เราดันต้องใช้ Windows เวลาเปิดเครื่องก็ขี้เกียจจะมารอกดเลือกที่ Menu
ทีนี้เราจะทำไงดีเนี่ย
Admin มีข้อมูลที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้

Debian-7-GRUB
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

$ su root
Password:

$ pico -w /boot/grub/grub.cfg

แล้วใส่ Code ต่อไปนี้ลงไป

GRUB_DEFAULT="Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)"

*หมายเหตุ แนะนำให้ไป copy ตรง menuentry มาวาง เพราะ Admin ให้การพิมพ์แล้วไม่ได้ผล

เสร็จแล้วก็ Ctrl+O และ Ctrl+x

$ update-grub

และก็ Reboot เครื่องครับ เป็นอันจบพิธี

ขอให้สนุกกับการใช้ Debian นะครับ

This entry was posted in การติดตั้ง and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *