ติดตั้ง Gimp เพื่อใช้ตกแต่งภาพ (ใช้แทน Photoshop) บน Debian

gimpGimp ย่อมาจาก GNU Image Manipulating Program เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพที่มีความสามารถเทียบเท่า Adobe Photoshop เลยทีเดียว
โดย Gimp มีทั้ง Version บน Mac , Windows และ Linux โดย Gimp เป็นโปรแกรม Open source
เกริ่นมาพอสมควร เรามาติดตั้งกันเลยดีกว่า

ขั้นตอนการติดตั้ง
$ su root
Password :

$ apt-get install gimp

นี่คือ คู่มือการใช้ งาน http://www.cc.kmutt.ac.th/download/gimp2.4-completebook.pdf

หรือ http://debianthailand.plapayoon.com/wp-content/uploads/2013/09/gimp-thai-manual.pdf

This entry was posted in การติดตั้ง, การใช้งานโปรแกรม and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *