ติดตั้งโปรแกรม Real Player ไว้ดูหนังฟัง-เพลงบน Debain

real-player
Real Player เป็น โปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์มัลติมีเดีย ผลิตโดย RealNetwork เอาไว้เล่นไฟล์ MP3,MPEG-4
QuickTime,RMVB

เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งกันครับ
ก่อนอื่นแก้ไขไฟลืนี้ก่อนครับ /etc/apt/sources.list
# su root
# pico /etc/apt/sources.list

ใส่ข้อความต่อไปนี้เข้าไป
deb http://www.debian-multimedia.org sarge main
หรือ
deb http://www.debian-multimedia.org stable main
หรือ
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
หรือ
deb http://www.debian-multimedia.org testing main

Save (Ctrl + O ) และออกมา (Ctrl + x)

# apt-get update

รอจน Update เสร็จ

# apt-get install realplayer

แล้ว RealPlayer จะอยู่ใน Applications?>sound&video?>Realplayer

ขอให้สนุกกับการใช้ Debian ครับ

This entry was posted in การติดตั้ง and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *