ความจริงเกี่ยวกับรายได้ของนักพัฒนาโปรแกรมบน Android

นักพัฒนาโปรแกรมบน Android มีรายได้จากที่ไหน ? แล้วนักพัฒนาโปรแกรมบน Android จะมีรายได้เทียบกับนักพัฒนาโปรแกรมบน iOS ได้อย่างไร?
ในบทวิเคราะห์ทางการตลาดเกี่ยวกับ Mobile Application ได้มีประมาณการถึงช่องว่างของรายได้ของนักพัฒนา iOS กับ Android โดย มักสรุปตรงกันว่า Android มีรายได้น้อย
monetizationgap
แต่จากรายงานปัจจุบัน ( 22-10-2013 ) ของ BI Intelligence ได้อธิบายว่า Android ไม่ได้สร้างรายได้
ในความเป็นจริงแล้วถ้ามองในมุมกว้าง หากมีการนำรายได้จาก โฆษณา, Mobile Commerce และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว Android มีรายได้น้อยกว่า iOS แค่เพียงเล็กน้อย (แค่ปลายเส้นผมเท่านั้น) นอกจากนี้ รายงานนี้ยังอธิบายถึงวิธีการพัฒนา Android ให้สามารถสร้างรายได้ โดยยังให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการขยายโอกาสในโลกของ Android

โอกาสทางการตลาดบน Android มีดังนี้
– เมื่อคิดถึง การค้าขายผ่าน App,โฆษณา,ค่าพัฒนาโปรแกรม และ ค่า App แล้ว Android มีรายได้ใกล้เคียงกัย iOS เช่น ถ้า iOS Developer มีรายได้ $1 Android Developer มีรายได้ $0.90 (จากข้อมูลล่าสุด)
– ในปีที่ผ่านมา (ปี 2012) มีผู้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ Android ในปริมาณที่มาก โดย 45% เป็น Jelly Bean และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า ซึ่งได้รับการบริการอย่างดีโดย Google (แล้วจะไปทำรายได้จาก Apple ทำไม?)
– กลยุทธในการที่ให้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีหน้าตามเป็นเอกลักษณ์ของตนเองทำให้มีการพัฒนา Version ต่างๆได้ช้า (อันนี้น่าจะหมายถึง Developer Android ไม่ต้องปรับปรุงฟังก์ชั่นหรือแก้ไข Software ตนเองบ่อยๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อ Developer)
– การโฆษณาได้กลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่โดดเด่นสำหรับนักพัฒนา Android และเป็นโอกาสที่แท้จริง เพราะอัตราค่าโฆษณาต่ำกว่าบน iOS
– Google ร่วมกับผู้ให้บริการ ช่วยคุณในการซื้อขาย App ได้โดยง่าย (ตอนนี้ประเทศไทยยังขาย App ผ่าน Play Store ยังไม่ได้นะครับ ซื้อได้อย่างเดียว)
– ธุรกิจใหม่ๆจะเติบโตขึ้น ซึ่งทำให้อัตราของรายได้จาก Android Developer เพิ่มสูงขึ้น
– ส่วนแบ่งทางการตลาดในอุปกรณ์มือถือ Android มี 76% และตลาด Smart Phone 80% ดังนั้น Android จึงมีความสามารถในการกำหนดตลาด Smart Phone เฉกเช่นที่ Windows กำหนดตลาด PC นั่นแปลว่ารายได้จะมากยิ่งขึ้น
– มีการเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.businessinsider.com/android-has-solved-its-revenue-problem-2013-10

This entry was posted in บทความพิเศษ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *