วิธีติดตั้ง Canon Pixma MP287 All-In-One บน Debian กัน

Canon_Pixma_MP287_Printer
วันนี้ผมกำลังติดตั้ง Printer Canon MP287 All-In-One ได้ Driver มาแล้วคือ cnijfilter-mp280series-3.40-1-deb.tar???ลงมาเก็บไว้ใน Folder Download และเข้า Terminal เพื่อทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี่

debian@Debian:~$ su root
Password:
root@Debian:/home/debian# cd Downloads/
root@Debian:/home/debian/Downloads# tar -xvf cnijfilter-mp280series-3.40-1-deb.tar
root@Debian:/home/debian/Downloads# cd cnijfilter-mp280series-3.40-1-deb
root@Debian:/home/debian/Downloads/cnijfilter-mp280series-3.40-1-deb# ./install.sh

กด Enter ผ่านตลอดจนติดตั้งเสร็จ หลังจากนั้นก็หาอะไรมา Print ดูครับขอให้สนุกกับการใช้งาน Debian นะครับ

ปล.Download จากเว็บ http://www.driverlook.com/canon-pixma-mp287-printer-driver-linux-mac-osx/

This entry was posted in การติดตั้ง and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *