วิธีการใส่ Font ของ Windows ใน Debian

มีหลายๆงานที่เราต้องใช้งานร่วมกับเพื่อนเราที่ใช้ Microsoft Office ของ Windows เช่นพวก Word, Power Point
ซึ่งฟอนต์เราก็ไม่มีเหมือนเขา เอามาวางเพื่อใช้ต่อมันก็เป็น สี่เหลี่ยม เต็มไปหมด ดังนั้นเราก็ต้องเอา Font ใน Window มาลงใน Debian ของเรา

ขั้นแรกเลยนะครับ
1. เข้า Terminal แบบ Root
2. apt-get install ttf-mscorefonts-installer
3. cd /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts
4. copy file นามสกุล .ttf เข้าไปใน Folder /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts
ในที่นี้ใช้คำสั่ง cp /media/hda1/windows/Fonts/*.ttf
5. chown root.root *.ttf
6. chmod 644 *.ttf
7. mkfontdir
8. fc-cache

แค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วครับ ทีนี้เราก็สามารถเปิดไฟล์ Word ,Power Point ของเพื่อเราได้แล้วครับ

This entry was posted in การติดตั้ง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *