มาติดตั้ง Flash Player กัน

เริ่มต้นก่อนเลย
$ su root
$ pico?/etc/apt/sources.list

เพิ่มนี้เข้าไปครับ

deb ftp://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free

กด Ctrl+ O -> Ctrl + X ครับ

และก็

$?apt-get update

รอ update จนเสร็จครับ

$ apt-get install flashplugin-nonfree

ที่เหลือก็รอจนเสร็จครับ

 
ยืนยันเจ๋งฟุดๆ

 

This entry was posted in การติดตั้ง and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *