ติดตั้ง Printer Canon PIXMA iP4500

Canon-PIXMA-iP4500-Photo-Pr

วันนี้ผมกำลังติดตั้ง Printer? Canon Pixma IP4500 นี่คือ Driver? สำหรับ Debian? iP4500_debian.tar ลงมาเก็บไว้ใน Folder Download และเข้า Terminal เพื่อทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี่

debian@Debian:~$ su root
Password:
root@Debian:/home/debian# apt-get install cups
root@Debian:/home/debian# cd Downloads/
root@Debian:/home/debian/Downloads# tar -xvf iP4500_debian.tar
root@Debian:/home/debian/Downloads# cd iP4500_debian
root@Debian:/home/debian/Downloads/iP4500_debian# dpkg -i cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb
root@Debian:/home/debian/Downloads/iP4500_debian# dpkg -i cnijfilter-ip4500series_2.80-1_i386.deb

ขอให้สนุกกับการใช้งาน Debian นะครับ

This entry was posted in การติดตั้ง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *