ขั้นตอนการติดตั้ง Debian 6.0

1) Download Os Debian ได้จากเว็บไซท์ http://www.debian.org/CD/http-ftp/
2) นำ Image File มา Write ลง CD
3) นำ CD ไปใส่ใน CD-ROM/DVD-ROM โดย Set ให้ CD-ROM/DVD-ROM เป็น First Boot
4) เมื่อ Boot แล้วภาพจะแสดงดังรูปข้างล่างนี้ ให้เลือก “Graphical install
01

5) เลือก ภาษา ในที่นี้เลือก English
02

6) เลือกประเทศ โดยผมเลือกประเทศไทย โดย เลือกไปตาม Step ดังรูป
other ->Asia->Thailand
03
04
05

7) เลือกรูปแบบภาษาในที่นี้เลือก en_US UTF-8
06

8) เลือกรูปแบบแป้นภาษาอีก 1 คือภาษาไทยโดยเลือก “Thai”
07

9) เลือกรูปแบบการเปลี่ยนแป้นภาษา ในที่นี้ผมใช้ “Ctrl+Shift”
08

10) ตั้งชื่อเครื่อง
09

11) ตั้งชื่อ Domain เครื่อง
10

11) ใส่ รหัสผ่าน+ยืนยันรหัสผ่านของ Root
11

12) ใส่ชื่อเต็มของ User คนที่ 1 ที่ไม่ใช่ Root
12

13) ใส่ชื่อ User name สำหรับ Login
13

14) ใส่รหัสผ่าน + ยืนยันรหัสผ่าน ของ User
14

15) Set Partition ในที่นี้เลือก “Guided-use entire disk”
15

16) เลือก Partition และกด Continue
16

17) เลือก “All files in one partition (recommended for new users)”
17

18) เลือก “Finish partitioning and wite change to disk”
18

19) เลือก “Yes” เพื่อทำการจัดเตรียม Partition บนHarddisk
19

20) เลือก “No” เนื่องจากเราใช้แผ่นติดตั้งแผ่นเดียว
20

21) เลือก “Yes” เพื่อ Set Mirror สำหรับเวลา Install โปรแกรมในอนาคต
21

22) เลือก Thailand
22

23) เลือกอันไหนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบ
23

24) ถ้าไม่มี Proxy ก็กด Continue ต่อไปได้เลย
24

25) กด “No” และ Continue ต่อไปเลยครับ
25

26) เมื่อถึงหน้านี้ก็เลือกตามการใช้ เนื่องจากผมใช้งานส่วนตัวก็เลือก “Graphical desktop environment” + “Standard system utilities” ถ้าคุณใช้ Laptop หรือ Notebook/Netbook ก็กดที่ Laptop เข้าไปด้วยก็ได้ครับ
26

27) เลือก “Yes” สำหรับสร้างเมนูสำหรับ? Boot kernel
27

28) เอาแผ่นออก และกด Continue เพื่อทำการ Reboot เครื่องหลังจากติดตั้ง
28

29) หน้าจอตอน Boot รอจนหมดเวลาก็ได้ หรือ จะเลือก เมนูแรกก็ได้
29

30) เข้ามาหน้าแรกของ Debian เลือก User ที่เราสร้างและ Login เลย
30

31) เข้ามาภายในของ Debian แล้วขอให้สนุกกับการใช้งาน Debian
31

This entry was posted in การติดตั้ง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *